top of page

Psykedelisk terapi og
selvutvikling

Oppdag virkeligheten bak hverdagssløret

Brukt på rett måte kan psykedelika være et kraftfull verktøy for innsikt både i oss selv og i virkeligheten vi er del av. 

«Hvem er jeg egentlig, hva er min plass og oppgave i verden, og hvilke krefter er det som driver meg gjennom livet?» Dette er forhold som vanligvis ligger skjult bak det hverdagssløret som begrenser kontakten med det store og nærmest ukjente landskapet vårt bevisste jeg lever på overflaten av.

For mange kan psykedelisk terapi bety slutten på en tilværelse styrt av angst, depresjon eller traumer. Heller enn å styres av stivnede følelser og sementerte, begrensende forestillinger om seg selv og virkeligheten, kan livet leves med større frihet, sannhet og glede. 

“…det ser ikke ut til å være en overdrivelse å si at psykedelika, brukt ansvarlig og med nødvendig forsiktighet, kan være det samme for psykiatrien som mikroskopet er for biologi og medisin, eller det teleskopet er for astronomi.”

 

Stanislav Grof

Psykedelikabehandling av angst depresjon og avhengighet. Psilocybin og LSD

Forskning viser at både psilocybin, LSD, MDMA, Ketamin og andre stoffer med psykedeliske effekter kan være veldig effektiv behandling av mentale lidelser som angst, alvorlig depresjon og avhengighet, også der tilstanden ikke lar seg behandle med klassiske psykofarmaka. Vi lager gjerne et opplegg for deg med psilocybin eller MDMA   

PTSD-behandling med psykedelika som psilocybin og MDMA

Akutte kriser eller langvarige belastninger kan føre til at det traumatiske og vanskelige spaltes vekk fra bevisstheten vår. Samtidig har gjerne traumematerialet så stor kraft at det kommer opp som påtrengende minner eller upassende reaksjons- og handlingsmønstre. Terapi med psilocybin eller MDMA har potensiale til å hele det som "gikk i stykker". Vi hjelper deg gjerne på veien tilbake. 

Bearbeiding av sorg med psilocybin

Sorgen over tapet av en nærstående er noe av det vanskeligste et menneske kan oppleve. For noen utvikler sorgen seg videre til komplisert sorg som varer i årevis, og har vidtrekkende konsekvenser for livet til den som plages av det. Behandling med psilocybin viser svært lovende resultater når det gjelder å reorientere seg etter vonde tap. Vi hjelper deg mer enn gjerne gjennom denne prosessen. 

Parterapi og familieterapi med psilocybin/psykedelika

Veldig mye av det viktigste i  våre signifikante relasjoner foregår på et så ubevisst og ordløst plan at det kan være vanskelig å få tak på med vår vanlige hverdagsbevissthet. Derfor kan psykedelika kan være et meget nyttig verktøy til å endre på fastlåste eller destruktive mønstre både i parforhold og andre betydningsfulle relasjoner, slik som forhold mellom søsken eller mellom voksne barn og foreldre. 

Personlig og åndelig/spirituell vekst med psykedelika som psilocybin og LSD

Er psykedelika jordens gave til menneskeheten – en gave som kan bidra til å bevisstgjøre og løfte oss ut av dødvannet av infantile og pubertale impulser, slik at vi endelig kan oppfylle vårt potensiale? Det kan godt være tilfelle - men det er også en gave som må forvaltes med stor klokskap og edruelighet. Brukt med dette i mente er potensialet for personlig vekst nærmest ubegrenset. 

Psilocybinbehandling av alvorlig sykdom og frykt for døden

Et stort antall studier viser at psykedelika som psilocybin og LSD har transformerende effekt på en persons frykt i møte med alvorlig sykdom og død. For oss er noe av det mest meningsfulle vi kan bidra til at et menneske får et avklart forhold til sin egen død, får gjort opp vanskelige og stivnede relasjoner eller løst opp bitterhet og sinne over ting som kanskje ikke ble som man hadde tenkt. 

bottom of page