top of page

Angst, depresjon og avhengighet

Psykedelikaassistert behandling

Behandling av angst, depresjon og avhengighet med psilocybin

Forskning på psilocybin og LSD tyder på at psykedelika kan være veldig effektive i behandling av mentale lidelser som angst, alvorlig depresjon og avhengighet, også der tilstanden ikke lar seg behandle med klassiske psykofarmaka. Michael Pollan, forfatteren av Psykedelisk Renessanse, sier følgende: «Psykedelia får innsiktene til å kjennes som dype sannheter i stedet for å virke banale. Røykere vet at nikotin ikke er bra for dem, men de klarer ikke å stoppe. Plutselig tenker de: «nei, dette er virkelig sant, jeg MÅ stoppe». Så klarer de det. William James skrev om den mystiske opplevelsen, som er veldig lik den psykedeliske, og kalte det the noetic quality, altså at innsikten man får underveis ikke oppfattes som meninger, men som sannhet og kunnskap.»

 

Det kan framstå som merkelig at psykedelikabehandling viser stort behandlingspotensial både mot depresjon, angst og avhengigheter, da disse fremstår som tre ganske så ulike lidelser. Pollan med flere påpeker imidlertid at lidelsene har mye til felles. «– Alle tre fører til en besatt måte å tenke på. Man er ikke i stand til å bryte ut av tankemønstre, og man grubler konstant. Psykedelika er veldig effektive når det gjelder å endre mentale vaner, og alle disse lidelsene handler om vanemessig tenking. Det er veldig vanskelig å få et perspektiv som bryter denne onde sirkelen.»

Dagens situasjon er at mange av medikamentene som brukes mot blant annet angst og depresjon er giftige og vanedannende, i tillegg til at de kun behandler symptomene. Psykedelika er verken patentert eller dyrt å produsere. Dette er ironisk nok noe som kan gjøre det vanskeligere å innføre fordi legemiddelselskapene ikke er spesielt interessert i billig medisin du bare tar én gang, og som de følgelig ikke tjener mye penger på. Heldigvis er både offentlige og private aktører, i tillegg til helsemyndighetene, i ferd med å ta inn over seg de gode resultatene, slik at flere kan få tilgang til og nytte av slik behandling. 

Går du i tanker om at dette er noe for deg, men ikke har plass i et offisielt opplegg, kom heller til oss enn å begynne å eksperimentere på egen hånd. Vi skal gjøre alt vi kan for å legge forholdene til rette for en trygg og terapeutisk reise som forhåpentligvis kan gi deg et lettere og lysere blikk på tilværelsen - eller være starten på et liv med mindre avhengighet av nedbrytende stoffer eller vaner. 

bottom of page