top of page

Bøker om psykedelika

På 60-tallet ble det gjort omfattende studier av det terapeutiske potensialet til psykedeliske stoffer som LSD og psilocybin. Resultatene var svært oppløftende, både når det gjaldt lettere psykiske plager og alvorlige lidelser. Interessant var også potensialet stoffene viste til å hjelpe personer til å bli kvitt avhengigheter – både til alkohol og andre stoffer – samt til å lette eller fjerne dødsangst i møte med alvorlige diagnoser som for eksempel kreft. 

På slutten av 60-tallet var verden - og særlig USA - arena for en kulturkrig, der blant annet "Peace and love"-bevegelsen stod mot myndigheter, kirke og andre autoriteter. Fra deres perspektiv var folk som ikke lenger var interessert i å delta i krigene eller innordne seg i de vanlige normene for livsførsel eller seksualitet en trussel mot grunnlaget makten hvilte på. Forbud og fordømmelse ble resultatet. Heldigvis overlevde litteraturen på feltet, og i de senere år har nye, interessante utgivelser kommet til. 

Under finner du publikasjoner om psykedeliske stoffer og deres betydning for terapi og personlighetsutvikling, men også den rolle de kan spille i et større perspektiv som omfatter menneskehetens forhold til seg selv, kloden og kosmos. 

Michael-Pollan-Psykedelisk-Renessanse.JPG

Da den amerikanske journalisten Michael Pollan prøvde psykedeliske stoffer, oppdaget han at det fantes et liv etter egoet. Hvorfor ble stoffene så tabubelagt at all forskning på dem stanset i flere tiår? Og hvilken rolle kan de spille i fremtidens psykiatri?

James-Fadiman-The-Psychedelic-Explorers-Guide.JPG

Presents practices for safe and successful psychedelic voyages, including the benefits of having a guide and how to be a guide.

Finnes også på Storytel

Cover safe and meaningful use of psychedelics.jpg
NEW!

With increased acknowledgement of psychedelics and their profound impact on mental health treatment, renewed interest also emerges among the common man. This work aims to install basic guidelines for safe and informed practices for anyone venturing into these landscapes.

Stanislav-Grof-Realms-of-the-human-unconscious.JPG

Stanislav Grofs book is an analysis of the effects of LSD on the human psyche, and a systematic overview of the typical inner landscapes visited during LSD-voyages. 

Stanislav-Grof-LSD-psychotherapy.JPG

Stanislav Grofs inquiry into our transpersonal nature and origins. The controlled studies described in this book reveal exciting and challenging data about the nature of human consciousness, perception, and reality itself.

bottom of page