top of page

Er psykedelika narkotika?

Pile of Pills

Narkotika er et juridisk begrep, ikke et medisinsk eller vitenskapelig sådan. Dette innebærer at hva som defineres som narkotika endrer seg i takt med hvilke stoffer myndighetene mener innbyggerne skal ha lov til å innta. 

Begrepet narkotika omfatter altså alle «ulovlige, rusgivende substanser» , ofte kalt «illegale rusmidler». I denne betydningen defineres psykedelika som narkotika, sammen med de fleste andre stoffer myndighetene mener befolkningen ikke skal ha tilgang til. 

 

Etymologisk stammer begrepet fra det greske ordet «narkotikos», som betyr «nummende» eller «bedøvende». Opprinnelig ble begrepet brukt om midler som kan gi narkosis, eller «dyp søvn», og i medisinsk kontekst først om opium, som definitivt er både nummende og bedøvende. 

Fakta er altså at det ikke finnes noen vitenskapelig definert kategori av stoffer som heter «narkotika». Etter vår mening får det være opp til hver enkelt hvordan man ønsker å forholde seg til statens overformynderi når det gjelder muligheten til å ta psykedelisk sopp eller annen plantemedisin, med mål om reduserte plager, økt selvinnsikt eller til og med visdom. 

En av de første større studiene på psykedelika i moderne tid ble gjennomført ved Johns Hopkins University på en gruppe pasienter med livstruende kreft. Det ble utført to lignende studier i 2011 og 2014 med 12 deltakere, så målet her var å se om resultatene holdt seg i en større populasjon (56 deltakere). Alle studiene var dobbeltblindet og placebo-kontrollert. Alle deltakerne hadde potensielt livstruende kreftdiagnoser og markante angst- og/eller depresjonsssymptomer. Den ene gruppen fikk en høy dose psilocybin, tilsvarende 3,5 g sopp (P. Cubensis), og placebo-gruppen fikk en lav dose, tilsvarende 0,25 g sopp. Før de tok medisinen hadde de i snitt tre forberedelsesmøter. Det var to terapeuter til stede gjennom hele prosessen og rommet der behandlingen fant sted var et «hjemmekoselig» rom med planter, bilder og en sofa der deltakerne skulle ligge. I etterkant av medisindagen hadde deltakerne i snitt seks integrasjonsmøter, igjen med begge terapeutene til stede.

Resultatene ble målt ved å spørre både deltakerne selv og andre observatører som familie, kolleger og venner. 62% rapporterte at høydoseopplevelsen var blant de fem mest meningsfylte opplevelsene de har hatt i sitt liv, der opplevelser som fødsel av barn, død i nær familie, bryllup og lignende stod på lista. 86 % rapporterte om moderat til høy økning av livskvalitet, et tall som kun sank med 3,5 % i løpet av seks måneder. Ved måling av reduksjon av symptomer for angst og depresjon var resultatene på 52-60 % for høydose-gruppen sammenlignet med 12-16 % for placebo-gruppen.

bottom of page