top of page
Vår filosofi

Vårt mål er at ethvert menneske skal kunne oppnå innsikt, frihet og følelse av kraft og glede i eget liv. En psykedelisk erfaring kan være startpunktet på denne veien.

Uavhengig av hvilken tro eller livsfilosofi vi legger til grunn, er det uomtvistelig at noe av det mest sentrale ved den menneskelige eksistens er muligheten vi har til å oppnå et bevisst forhold både til vår indre psykologiske verden, og den fysisk-materielle verden vi delvis springer ut av og er del av.

I begge disse virkelighetene finnes både skjulte og synlige landskap:

Rett under overflaten i vår egen psyke finnes et stort landskap av ubevisste forestillinger om oss selv, verden og andre mennesker, minner, instinkter og andre arkaiske drifter. Parallelt er det vi faktisk oppfatter av den materielle verden utenfor bare et lite utsnitt av alt som eksisterer og foregår der. Slik forstått er hvert eneste menneske et brennpunkt for kontakt mellom alle delene av virkeligheten, med tilhørende muligheter for innsikt og nyskaping. 

Istedenfor klient- og tingliggjøring i møte med et ofte rigid offentlig apparat, er vår erfaring at enhver bærer i seg sin egen sannhet, samt muligheten til endring og vekst. Vår rolle er å fasilitere dette på en trygg og kunnskapsbasert måte, samt bistå deg i din egen, videre utforskning av livet og virkeligheten. 

bottom of page