top of page
Psychotherapy

Psykedeliske reiser med en guide

Når du booker en psykedelisk sesjon med oss sørger vi for at den gjennomføres i henhold til «best praksis» – basert både på moderne forskning, erfaringene som ble gjort på 60-tallet samt våre egne erfaringer.

Hva settingen angår så innebærer dette at sesjonen gjennomføres i trygge og behagelige omgivelser, at rommet er dunkelt/mørkt, og at alt som måtte trenges i løpet av dagen finnes for hånden.

Bind for øynene og en spesielt tilpasset spilleliste på hodetelefoner er også viktige elementer i å sørge for at reisen blir introspektiv og har et utviklende og terapeutisk potensiale. 

Riktig set – eller mindset – skapes på flere måter. Informasjonen du selv har tilegnet deg over tid er en fundamental del av dette. Informasjonen på denne siden er naturligvis også en del av denne prosessen. 

Det typiske er når du tar kontakt med oss via mail eller kontaktskjema, så avtaler vi en uforpliktende telefonsamtale ganske raskt. Her blir vi bedre kjent, og vi får mulighet til å forstå din situasjon og ditt utgangspunkt bedre. For deg gir det også større trygghet å høre en stemme – og evt. se et ansikt – enn gjennom skriftlig kontakt alene. Her kan vi forhåpentligvis besvare alle spørsmål du måtte ha, slik at du har best mulig utgangspunkt for å kjenne etter om dette er rett vei framover for deg. Vi finner også ut av hvilket stoff som best passer deg og din situasjon – vanligvis psilocybin, MDMA eller en kombinasjon av disse. 

Selve sesjonsdagen innledes typisk med ca. 2 timers samtale før reisen. Her går vi gjennom både mentale og kroppslige verktøy som kan være nyttige å ha med seg underveis. Helt konkret er nøkkelen til en mest mulig givende og utviklende erfaring hengivelse eller overgivelse, samt å gi slipp: Overgivelse til og aksept av det vi blir vist og av det vi føler og kjenner i kroppen, samt å gi slipp på begrensende ideer, forestillinger eller nevroser. Dette forbereder vi altså så godt som mulig i den forberedende samtalen.

Vi blir også enige om hva som er riktig dose for akkurat deg. Vi har omfattende erfaring med hva som passer best i den enkelte situasjon, men den endelige avgjørelsen er det du som tar. 

Selve reisen varer vanligvis 4-5 timer. Mange er fullstendig i sin egen verden gjennom disse timene, mens andre får behov for å snakke underveis om temaene som dukker opp. Dette lar vi bli til underveis. 

 

Etter reisen snakker vi sammen den tiden det tar for å «lande» det du har vært gjennom. Noen ønsker ganske raskt å bare la ting lande, mens andre snakker i flere timer om det de har vært gjennom. Uansett forlater vi deg aldri før selve reisen er over, og du gir eksplisitt uttrykk for at du ønsker å være alene. 

Det vanlige er at sesjonen gjennomføres i Oslo. Etter nærmere avtale kan vi også komme hjem til deg. I den grad dette medfører reiser utenfor Stor-Oslo samt evt. overnatting, tilkommer kostnader for dette. 

Pris guidet psykedelisk sesjon med psilocybin (eller evt. MDMDA), første gang: kr 8000,-   

Oppfølgingssesjoner: kr 7000,-

Prisene inkluderer for- og etterabeid. 

bottom of page