top of page

Mot livets slutt

Psykedelisk bearbeiding av dødsangst

Psykedelika som psilocybin kan redusere frykten for døden

Psykedelika som psilocybin og LSD viser seg å ha transformerende effekt på en persons frykt i møte med alvorlig sykdom og død. Det er i årenes løp foretatt et stort antall seriøse studier, og mange som har hatt psykedeliske opplevelser på utsiden av forskningen kan fortelle om det samme. Vårt ønske ville være at alle som på den ene eller andre måten går døden snarlig i møte får tilbud om psilocybinbehandling. I Norge ligger nok dette dessverre noen år inn i framtiden. I mellomtiden vil det være en ære om vi kan være med å hjelpe deg som er kritisk syk eller døende til ny forståelse og ro rundt det som ligger foran. 

Les gjerne denne artikkelen for å få en forståelse av hvordan psilocybin kan redusere dødsangst. 

En av de første større studiene på psykedelika i moderne tid ble gjennomført ved Johns Hopkins University på en gruppe pasienter med livstruende kreft. Det ble utført to lignende studier i 2011 og 2014 med 12 deltakere, så målet her var å se om resultatene holdt seg i en større populasjon (56 deltakere). Alle studiene var dobbeltblindet og placebo-kontrollert. Alle deltakerne hadde potensielt livstruende kreftdiagnoser og markante angst- og/eller depresjonsssymptomer. Den ene gruppen fikk en høy dose psilocybin, tilsvarende 3,5 g sopp (P. Cubensis), og placebo-gruppen fikk en lav dose, tilsvarende 0,25 g sopp. Før de tok medisinen hadde de i snitt tre forberedelsesmøter. Det var to terapeuter til stede gjennom hele prosessen og rommet der behandlingen fant sted var et «hjemmekoselig» rom med planter, bilder og en sofa der deltakerne skulle ligge. I etterkant av medisindagen hadde deltakerne i snitt seks integrasjonsmøter, igjen med begge terapeutene til stede.

Resultatene ble målt ved å spørre både deltakerne selv og andre observatører som familie, kolleger og venner. 62% rapporterte at høydoseopplevelsen var blant de fem mest meningsfylte opplevelsene de har hatt i sitt liv, der opplevelser som fødsel av barn, død i nær familie, bryllup og lignende stod på lista. 86 % rapporterte om moderat til høy økning av livskvalitet, et tall som kun sank med 3,5 % i løpet av seks måneder. Ved måling av reduksjon av symptomer for angst og depresjon var resultatene på 52-60 % for høydose-gruppen sammenlignet med 12-16 % for placebo-gruppen.

Roland_Griffiths_Psykedelika redserer frykt for døden for alvorlig syke og døende

In one of the largest and most rigorous clinical investigations of psychedelic drugs to date, researchers at Johns Hopkins University and New York University have found that a single dose of psilocybin—the psychoactive compound in “magic” mushrooms—substantially diminished depression and anxiety in patients with advanced cancer.

bottom of page