top of page

Par- og familieterapi

Psykedelika som verktøy for relasjonsutvikling 

Psykedelisk sopp i par- og familieterapi

Mye av det viktigste i  våre signifikante relasjoner foregår på et så ubevisst og ordløst plan at det kan være vanskelig å få tak på i vår vanlige hverdagsbevisste tilstand. Derfor kan psykedelika som for eksempel psilocybin være et nyttig verktøy til å endre på fastlåste eller destruktive mønstre både i parforhold og andre betydningsfulle relasjoner, slik som forhold mellom søsken eller mellom voksne barn og foreldre.

I praksis anbefaler vi at de involverte - f.eks. partene i et kjærlighetsforhold - i hovedsak har sesjoner hver for seg om det er snakk om psilocybin eller LSD. (MDMA kan med fordel inntas sammen). I denne felles psykedeliske reisen kan det oppleves en nærhet og kjærlighet man aldri tidligere har opplevd, og ting som før opplevdes helt umulig å snakke om kan forløses spontant og naturlig. Resultatet kan i beste fall bli fornyet kraft og retning i et skadeskutt forhold, slik at kjærligheten igjen kan blomstre. 

Hvis det er åpenbart at relasjonen ikke er levedyktig, kan man likevel gå hver sin vei med så mye gjensidig kjærlighet og velvilje at livet kan fortsette uten undertrykket sorg, sinne og bitterhet - slik mange dessverre strever med etter samlivsbrudd. Også søskenflokker og storfamilier kan få sine relasjoner forbedret med samme metode.

Skriv gjerne noen ord til oss om din aktuelle situasjon, så tar vi det derfra. 

Sorgbearbeiding

Sorg gjør at en del av våre drømmer, forhåpninger og forventninger om fremtiden faller i grus. På et tidspunkt etter å ha opplevd et tap, begynner hjernen en gjennomgang for å finne det som aldri ble sagt eller fullbyrdet. Det er normalt og naturlig å da ha en gjennomgang av relasjonen og oppdage en del ting vi skulle ønske var bedre eller annerledes. Noe vi gjerne skulle sagt eller gjort, eller noe vi skulle ønske at den andre personen hadde sagt eller gjort. Om du er bevisst på det eller ikke så starter denne gjennomgangen kort tid etter et tap. Faktumet er at gjennomgangen fortsetter fra tid til annen helt til kommunikasjonen blir fullbyrdet. Noe som vi iblant kan oppfatte som å dvele eller gruble. Kommunikasjon er nøkkelen. Uforløst sorg handler nesten alltid om et følelsesmessig budskap som vi ikke har fått kommunisert. Kommunikasjon er nøkkelen. For å få forløst sorgen over et tap behøver vi derfor ta rede på alle usagte tanker og følelser rundt relasjonen. Å slippe taket og gå videre er vanlige råd ved tap. Skulle vi ikke gjøre det om vi bare visste hvordan? Leve livet fullt ut. Sorgbearbeiding hjelper deg med å bearbeide og forløse smerten og sorgen over dine tap. Du får hjelp til å identifisere hva som er ufullstendig sånn at du kan få fullbyrdet dette. Dette skjer uten at du blir kritisert, analysert eller bli gitt råd. Erfaring viser at du da forsones med deg selv og det du har vært med på. Dvelingen og smerten forsvinner. Mange opplever at de får mer energi, livsglede og blir mer til stede i livet.

bottom of page