top of page

Er psykedelika farlig?

NRK-dokumentar-Psykedelika-mot-depresjon.jpg

Psykedelika er ikke farlige i klassisk forstand. Det er ikke definert klare nivåer verken for skadelig eller dødelig dose, da stoffene ikke rammer noen av kroppens vitale funksjoner – slik for eksempel alkohol, koffein eller kokain gjør. 

Substansene gir ingen avhengighet eller abstinenssymptomer, og et forskningsprosjekt gjort ved NTNU i 2013 fant heller ingen sammenheng mellom bruk av psilocybinsopper og psykiske problemer. «Faktisk hadde brukerne av psilocybin og andre psykedeliske stoffer færre psykiske problemer enn de uten psykedelisk erfaring» (Wikipedia).

Dette betyr likevel ikke at man ikke bør tenke seg godt om før man begir seg ut på en psykedelisk reise. For eksempel er de fleste som tar kontakt med oss voksne, ansvarlige folk med relativt stabile liv og veldig mye på stell. Brorparten av disse har også kjent til eksistensen av psykedelika i mange år, og tanken om å selv prøve har modnet over lang tid. Ikke slik å forstå at alle trenger å bruke mange år på å tenke seg om, men du bør i det minste ha en klar idé om hvorfor du gjør dette, og hva du ønsker å oppnå. 

Er du veldig ung (under 25 år) vil vi kanskje også oppfordre deg til å legge litt mer livserfaring i ryggsekken før du beveger deg inn i dette landskapet. Dette har delvis å gjøre med at menneskehjernen ikke er ferdig utviklet før rundt 25-års alder, men like mye med at vår kultur ikke har etablert allment aksepterte arenaer for bruk av psykedelika.

Til sammenligning er alkohol et svært kraftig og potensielt dødelig rusmiddel, men det går vanligvis bra likevel siden de fleste har fått en viss opplæring i hvordan det skal doseres og nytes på best mulig måte. 

Når det gjelder alkohol finnes det også en kultur for å ta vare på hverandre når noen har drukket for mye. Alle kjenner symptomene, og ingen ringer psykiatrisk legevakt bare fordi noen oppfører seg merkelig etter å ha drukket en flaske vin.

Slik er det ikke med psykedelika. De fleste har vel hørt at man kan forvente spektakulære fargespill og andre morsomme effekter, mens allmenn kunnskap om hvilke dypereliggende områder som samtidig kan åpnes opp er akutt mangelvare. Menigmann er dermed lite i stand til å vurdere tripp-adferd. Dette kan på den ene siden lede til at legevakt kontaktes der det slett ikke er behov for det, og dermed skape en unødig skremmende situasjon for den som er på tripp. På den andre siden kan manglende kunnskap hindre livsviktig behandling, for eksempel om en ukyndig reisende har fått i seg farlige stoffer, eller evt. for store doser av visse stoffer. Eksempelvis kan MDMA sammen med langvarig dansing og høyt alkoholinntak resultere i dehydrering og potensielt dødelig overoppheting. 

Brukt i trygge rammer og med en forberedt psyke er psykedelika trygt og utviklende for de aller fleste. Kikk gjerne  på linkene under for mer informasjon om de viktigste forbehold og unntak fra denne regelen. 

En av de første større studiene på psykedelika i moderne tid ble gjennomført ved Johns Hopkins University på en gruppe pasienter med livstruende kreft. Det ble utført to lignende studier i 2011 og 2014 med 12 deltakere, så målet her var å se om resultatene holdt seg i en større populasjon (56 deltakere). Alle studiene var dobbeltblindet og placebo-kontrollert. Alle deltakerne hadde potensielt livstruende kreftdiagnoser og markante angst- og/eller depresjonsssymptomer. Den ene gruppen fikk en høy dose psilocybin, tilsvarende 3,5 g sopp (P. Cubensis), og placebo-gruppen fikk en lav dose, tilsvarende 0,25 g sopp. Før de tok medisinen hadde de i snitt tre forberedelsesmøter. Det var to terapeuter til stede gjennom hele prosessen og rommet der behandlingen fant sted var et «hjemmekoselig» rom med planter, bilder og en sofa der deltakerne skulle ligge. I etterkant av medisindagen hadde deltakerne i snitt seks integrasjonsmøter, igjen med begge terapeutene til stede.

Resultatene ble målt ved å spørre både deltakerne selv og andre observatører som familie, kolleger og venner. 62% rapporterte at høydoseopplevelsen var blant de fem mest meningsfylte opplevelsene de har hatt i sitt liv, der opplevelser som fødsel av barn, død i nær familie, bryllup og lignende stod på lista. 86 % rapporterte om moderat til høy økning av livskvalitet, et tall som kun sank med 3,5 % i løpet av seks måneder. Ved måling av reduksjon av symptomer for angst og depresjon var resultatene på 52-60 % for høydose-gruppen sammenlignet med 12-16 % for placebo-gruppen.

bottom of page